top of page
BIS Am.Gr.S Can.Gr.Intl.Natl.Hon.S WBCH UKC Ch.Kolinka`s Heart Breaker
Heading 5
Breaker_cut-433x443.jpg
PP42922B-0088.jpg

Best In Show

Bred By Best in Show 

Bonze Gold Cup

Breaker BIS.jpg
Breaker May 21.jpg
Breaker_E-337x455.jpg
Breaker_4217_cut-373x460.jpg
BreakerTurquoise_Boy_0981-326x459.jpg
Breaker__4288_cut-318x465.jpg
061822-48_resized.jpg
Breaker-Novi_WD_BOS-444x444.jpg
Breaker-BISBBE_resized-479x422.jpg
P42819B-0149_resized-427x338.jpg
MM6922L-0154_resized.jpg
Breaker-BISw-RKG11459_resized-549x437.jp
P42719B-0114_resized-479x379.jpg
Breaker_BISweeps_resized-535x426.jpg
K52619B-0056_resized-600x480.jpg
P42819B-0236_resized-493x392.jpg
P42819B-0232_resized-600x480.jpg
CC5419L-0078_resized-439x348.jpg
CC5419L-0129_resized-440x347.jpg
AA7719B-0363_resized-452x358.jpg
Sammy_OH_GP1_0368_-1_resized-453x358.jpg
Breaker-S8219B-0121_resized-456x361.jpg
Breaker-S8319B-0187_resized-454x359.jpg
L11620B-0121_resized-432x341.jpg

New AKC Grand Silver Ch.

RKG17035ed1_resized-523x416.jpg
Breaker Grand.jpg

Group 3

Breaker_7901-G 3_R.jpg

New Canadian Ch.

Breaker_Que_Specialty-469x417.jpg
Breaker_7956-NC_R.jpg

New Grand Canadian Ch.

nsmail-25_resized.jpg
OHG-cut.jpg

Owner/Handler Group 3

0Y0A2021-SAM Breaker_resized.jpg
bottom of page